Op 7 september jl. zijn de overeenkomsten getekend en kan er gestart worden met de bouw. Met de installatie willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de naastgelegen kaasfabriek van FrieslandCampina. Door de verbranding van houtsnippers, restafval dat bijvoorbeeld overblijft na het snoeien van bomen langs snelwegen en op middenbermen, wordt warmte en elektriciteit geproduceerd. Met de geproduceerde warmte wordt droge stoom geleverd aan de kaasfabriek ter vervanging van het aardgasverbruik, waardoor op een duurzame manier kaas gemaakt kan gaat worden. Hierbij gaat het om 55.000 ton stoom, ter vervanging van de 5,5 miljoen m3 gas die FrieslandCampina jaarlijks verstookt. Daarnaast kan in de toekomst capaciteit van de installatie ingezet worden voor andere lokale warmteprojecten. De groene stroom die wordt opgewekt, is genoeg voor de voorziening van zo’n 1.000 huishoudens.  

De bouw van de installatie wordt mede mogelijk gemaakt door zowel een lening als  eigen vermogen investering vanuit Energiefonds Overijssel. Daarnaast participeren een aantal particuliere investeerders en de Gebroeders Brouwer zelf. De Rabobank Vaart en Vechtstreek verstrekt een lening.