In oktober kondigde de rijksoverheid aan dat in de eerste ronde meer dan 200 aanvragen voor de Green Deal zijn ingediend. Ondertussen zijn 59 van deze aanvragen officieel getekend. De Green Deal is opgericht om burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden te ondersteunen bij het realiseren van lokale duurzame projecten die anders moeilijk van de grond komen. De Green Deals zijn er voornamelijk op gericht om obstakels te overwinnen en zo op korte termijn resultaat te boeken. In 2012 zal hoogstwaarschijnlijk weer een nieuwe ronde van Green Deals worden geopend.

In Overijssel zijn verschillende partijen gezamenlijk opgetrokken bij het indienen van een Green Deal. Deze partijen hebben ingezet op zes verschillende projecten, te weten:

  • De oprichting van een energiefonds dat in 2012 van start gaat. Uiteindelijk moet dit leiden tot een investering van 1 tot 1,5 miljard door het bedrijfsleven.
  • Realisatie van restwarmtenetten, waarbij restwarmte uit de industrie geleverd gaat worden aan FC Twente en de omgeving.
  • Twee projecten die gericht zijn op het verbeteren van het energiegebruik van bedrijven en 10.000 bestaande woningen.
  • Het ontwikkelen van een innovatietechniek waarbij uit biomassa (voornamelijk bermgras) tot 20 miljoen m³ biogas per jaar geproduceerd kan worden.
  • Uitbreiding van het aardwarmtegebied Koekoekspolder in Kampen. Uiteindelijk moet de totale uitbreiding van het aardwarmtegebied een besparing gaan opleveren van 5 miljoen m³ aardgas per jaar.

Meer informatie over de Green Deal is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Een kort overzicht van alle 59 Green Deals is alhier te downloaden.