De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost-Nederland werken samen in het Efroproject GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 19 september kwamen zo’n 40 deelnemers naar Restaurant & Hotel Hoog Holten voor de kennissessie ‘Nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie’. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst boden maar liefst vier sprekers inspiratie voor kansen die de energietransitie met zich mee brengt. De focus van de middag lag met name op bedrijven en bedrijventerreinen.

Zon op daken

Peter de Jong, portfoliomanager van Nieuwe Energie Overijssel, benadrukte de noodzaak en de mogelijkheden van zonnedaken, met name op bedrijfsdaken. De Alliantie Nieuwe Energie Overijssel werkt met het cluster Hernieuwbare Opwek aan de ambitie om in 2023 jaarlijks minimaal 2 PJ-energie uit zon op te wekken (ofwel 1.000 ha) Ondanks dat zonne-energie wordt gezien als ‘laaghangend fruit’ zijn er nog heel veel bedrijfsdaken onbenut. “Ieder bedrijfsdak een zonnedak” moet het credo worden.

Richard Kokhuis, managing director van AmperaPark vertelde over de energie-parkeerplaats van de nabije toekomst en de ervaringen van een recent project in dat kader bij Apollo Vredestein. Zonnestroom en elektrisch rijden gaan elkaar op innovatieve wijze versterken. Grote parkeerplaatsen bij bedrijven kunnen hierbij slim benut worden. AmperaPark wil de komende 5 jaar in Europa de duurzame stroom gaan opwekken voor tenminste 750 miljoen duurzame kilometers.

Oplossingen

Een recente ontwikkeling van Itho Daalderop is een oplossing voor rijtjeswoningen of een bedrijfsverzamelgebouw Frank Doff, Specialist Warmtepompnet presenteerde een voorbeeldproject, gerealiseerd met hun nieuwe concept “Warmtepompnet” voor verduurzaming. Dit is een systeem waarbij meerdere warmtepompen op een enkele bodemlus worden aangesloten. Het concept heeft een aantal duidelijke randvoorwaarden en is geschikt voor woningen en kleinere bedrijven.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Wie kent niet dit bekende spreekwoord? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden namen Hans van de Heide van DWA en Michiel Steerneman van Bleu Terra de zaal mee in hun ervaringen dat samenwerking nieuwe mogelijkheden biedt. Denk aan restwarmtebenutting en oprichting van energiecollectieven op bedrijventerreinen. Leidt samenwerking tot een efficiëntere en effectievere aanpak? Voorbeeld  hierbij was een project in De Liemers, waarbij met 32 bedrijventerreinen samen gewerkt wordt om collectieve maatregelen te realiseren.

Na de sessie was er nog ruim gelegenheid om met de spreker in gesprek te gaan. Deze middag gaf genoeg aanleiding voor velen om elkaar weer op te zoeken en kennis te bundelen in de grote opgave van de energietransitie.