Extra geld voor SDE+ om ruimte te geven voor wind en voor bij- en meestoken. Ook veel aandacht voor kleine warmteproductie en mono-vergisting. Alle zeilen moeten worden bijgezet. Kamp wil snelheid brengen in duurzame energie. Hij houdt vast aan de afgesproken doelstellingen, hoe weerbarstig de materie ook is en hoe somber sommige analisten ook zijn. Aan daadkracht ontbreekt het de minister niet.

Zie voor meer informatie, de brief aan de Tweede Kamer.