Er zijn zeer positieve ontwikkelingen voor mono-mestvergisting. De SDE++ is met ruim 75% verhoogd tot 0,198 per kW ofwel 1,93 per m3 aardgas. Dat meldt de website van CCS, de BEON-deelnemer die zich heeft gespecialiseerd in dit veld.

In 2022 bedroeg het basisbedrag nog € 1,08 per m3 groengas. Dit bedrag kon je aanvullen met de verkoop van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Maar dat was een fluctuerende markt. Dit bracht veel onzekerheid met zich mee. De overheid neemt nu dit risico over. Dit betekent dat ondernemers voor hun omzet nu kunnen uitgaan van een garantieprijs van € 1,94/m3 groengas. Zit de werkelijke opbrengst onder deze prijs, dan zorgt de SDE++ voor een aanvulling. De werkelijke opbrengst is de verkoop van het gas in combinatie met de verkoop van GvO’s.

Zie voor meer info, op www.rvo.nl.