Tenderregeling Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing

Van 14 juli t/m 15 september (19:00 uur) kunnen weer aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling ‘Duurzame Energieopwekking en Energiebesparing’. Voor deze ronde stelt de provincie € 750.000 beschikbaar voor investeringsprojecten die zich richten op energiebesparing in gebouwen, energiebesparing in productieprocessen, restwarmtebenutting en opwekking van hernieuwbare energie uit biomassa, water en bodem. Subsidie voor zonne-energie is alleen beschikbaar in combinatie met minstens één van deze investeringen.

De regeling werkt als een tender, een soort competitie. Alle projecten worden beoordeeld op vijf criteria, namelijk de hoeveelheid bespaarde of opgewekte energie, kosteneffectiviteit, haalbaarheid, praktische navolging en de mate waarin verschillende investeringen in een project worden gecombineerd (bijvoorbeeld restwarmtebenutting én gebouwgebonden energiebesparing). De projecten met de hoogste score ontvangen maximaal € 199.000 subsidie.

Kijk voor meer informatie over de regeling op de website of neem contact op met het subsidieloket van de provincie via subsidie@overijssel.nl of 038 499 8380.