Meer ervaring en innovatie nodig voor goede mest en digestaat verwerking

Meer dan 50 mensen uit de agrarische en energiesector kwamen op dinsdag 2 september bijeen in het Duitse Werlte om samen na te denken over mest en digestaatverwerking. De workshop was georganiseerd door BEON en 3N in het kader van het INTERREG Groen Gas project.

De mestproblematiek begint in Duitsland ook langzaam zichtbaar te worden. Vooral fosfaat is teveel aanwezig in een aantal grensregio’s van Niedersaksen, zo liet Robert Borchers van de Landwirtschafskammer zien. LTO en Groen Gras man Ton Voncke gaf wat dat betreft nog een somberder beeld zien, in grote delen van Nederland wordt met de mest veel meer stikstof en fosfaat geproduceerd dan de bodem kan opnemen. Mest wordt nu veel naar Duitsland gereden, de grensregio’s zitten al vol, dus steeds verder weg. Mest moet daarom gescheiden worden en nutrienten moeten apart worden afgevoerd en zo nuttig mogelijk elders worden ingezet.

Veel proefinstallaties zijn gebouwd, ook nu in Duitsland, en de resultaten werden gepresenteerd door een aantal Duitse en Nederlandse deskundigen. Van Nederlandse zijde deelden Arjan Prinsen van Groot Zevert en Jan van der Broek van Byosis hun visie en ervaring. Veel installaties vertonen stevige aanloopproblemen en moeten nog verder aangepast en getest worden. Nieuwe pilots zullen nodig blijven om ervaring op te doen en processen te optimaliseren.

Belangrijk blijft dat nutriënten uit mest en digestaat zo nuttig en efficiënt mogelijk worden ingezet.

Voor de presentaties, zie
http://www.3-n.info/index.php?con_kat=257&con_lang=1