De bio-energie sector weerlegt in haar reactie de kritiek die onlangs werd geuit door een aantal hoogleraren op de inzet van biomassa voor energieopwekking en transport. De hoogleraren hadden hun zorgen geuit in een recent artikel van de koninklijke academie van wetenschappen.

De bio-energiesector strijdt juist voor een duurzame inzet van biomassa. Bij het energieakkoord is onder meer gekozen voor een beperkte inzet van houtpellets in kolencentrales (niet meer dan 25 PJ) waarbij de pellets op duurzame wijze geproduceerd dienen te worden.

In de reactie van Fokke Goudswaard, voorzitter van het Platform Bio-energie, wordt ingegaan op het belang van bio-energie, de wijze waarop dit ingezet wordt en op de voortdurende aangroei van biomassa in de wereld. Binnen randvoorwaarden biedt biomassa een waardevolle toevoeging in het duurzame energie pallet. 

De reactie van Fokke Goudswaard is te lezen in het volgende document.