Over bio-energie is de laatste tijd veel te doen geweest. Maar hoe kijken mensen werkelijk tegen bio-energie aan? En welke factoren spelen daarbij een rol? En is er verschil tussen Nederland en Duitsland?

Communicatiewetenschap student Pia Twyhues van de Universiteit Twente (UT) onderzocht dit in de eerste helft van 2020. Ze heeft onder iets minder dan 250 mensen aan beide zijden van de grens, een enquête gehouden om inzicht te krijgen in deze vragen. Wat bleek: Zowel in Nederland als in Duitsland stond de meerderheid van de respondenten positief tegenover bio-energie. De Duitse respondenten waren wel positiever dan de Nederlandse respondenten.

De UT-student schrijft het verschil tussen beide landen toe aan het groter bewustzijn in ons buurland van de noodzaak om energie te verduurzamen. Factoren die van belang waren op een positieve attitude over bio-energie zijn het vertrouwen in  de overheid, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. Ook een factor van belang bleek het verwachte voordeel uit bio-energie en of de besluitvorming goed was verlopen. Mensen willen daarbij worden betrokken.

Pia Twyhues had wel de indruk dat het kennisniveau over bio-energie omhoog kan. En het bewustzijn voor het milieu, vooral in Nederland. Hier ligt aldus een aandachtspunt voor de partijen die werkzaam zijn in de sector