In januari berichtten wij al over het energiefonds dat door de Provincie Overijssel in het leven geroepen zal worden. In de TC Tubantia van 26 juli 2011 wordt er nader ingegaan op dit energiefonds. Het artikel is hieronder te lezen.

Energiefonds moet Overijssel stroom, geld, banen en innovatie opleveren

De provincie Overijssel moet een energiefonds van 250 miljoen euro krijgen. Met het fonds wordt de komende jaren voor 100 miljoen aan energiebesparende maatregelen uitgevoerd. De overige 150 miljoen euro kan via deelnemingen een veelvoud aan investeringen in nieuwe energie (zoals biogas) in gang zetten. Het voorstel komt 21 september in de Statenvergadering.

Als het een beetje meezit wordt het Overijssels Energiefonds geen kostenpost, maar een melkkoe. “Net zoals de deelneming van enkele duizenden guldens die onze provincie in 1917 nam in het energiebedrijf dat later Essent zou worden”, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk (CDA).

Overijssel trekt geen 250 miljoen euro uit de eigen knip, maar staat garant voor het eigen fonds dat jaarlijks inkomsten uit investeringen krijgt. Met leningen tegen lage rentes stimuleert het fonds investeringen in nieuwe energiebronnen , zoals biomassa, zon-, wind- en aardwarmte. Deze bronnen moeten in het jaar 2012 20 procent van de totale energiebehoefte in de provincie vervullen. Een groot deel van het kapitaal werkt als een aanjager: via deelnemingen wordt naar verwachting 750 miljoen tot 1,5 miljard euro in nieuwe energie geïnvesteerd. Daarmee zou Overijssel landelijk koploper worden.

Het fonds wordt wat Rietkerk betreft een bedrijf, waarvan de provincie de enige aandeelhouder is. “Een bedrijf kan in deze markt sneller en beter dan een overheidsorgaan opereren. Maar als eigenaar van 100 procent van de aandelen blijven we aan het stuur”, aldus de gedeputeerde.

De 100 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen gaat tijdelijk enkele duizenden arbeidsplaatsen opleveren. Ook leiden alle investeringen in nieuwe vormen van energie-opwekking en energietransport nog eens blijvend tot 150 tot 375 nieuwe, volledige banen.

Minder milieuvervuiling, lagere energieprijzen, meer banen, meer economische innovatie en minder afhankelijkheid van olieproducerende landen. Dat is volgens Rietkerk het doel. “Dat we op de goede weg zijn bewijst de komst van een groot Amerikaans bedrijf naar Overijssel. Dat heeft nadrukkelijk op basis van ons energiebeleid zijn vestigingskeuze bepaald”.