De provincie wil 80 miljoen euro vrijmaken voor investeringen in bio-energie projecten. Daar heeft Provinciale Staten gisteren mee ingestemd. Het totale Duurzaam Energiefonds zal een grootte krijgen van 250 miljoen euro. Het overige deel van het fonds gaat onder meer naar energiebesparing in woningen. Het fonds heeft tot doel om voornamelijk de grotere projecten (> 3 miljoen euro) te stimuleren. Door middel van leningen, deelnemingen en garanties wil de provincie zo een aandeel van 15 – 25% van de totale investering financieren. De provincie hoopt op de middellange termijn een rendement van 7% per jaar te halen met haar fonds. Klik hier voor meer info.