Het ‘Groen Gas’ project bestaande uit Duitse en Nederlandse projectpartners en gefinancierd door het INTERREG IV A programma Nederland-Duitsland is officieel van start gegaan. Het project richt zich voornamelijk op het wegwerken van knelpunten in de waardeketen van groen gas. Het Bio-energiecluster Oost-Nederland maakt deel uit van dit project. Zij is verantwoordelijk voor het organiseren van workshops waarin knelpunten en oplossingen besproken worden. Het gehele persbericht kunt u hieronder lezen.

Groen Gas: Het gas is groener bij de buren!

Het project “Groen Gas” heeft een subsidie ontvangen van ruim 7 miljoen euro vanuit het INTERREG IV A programma Nederland-Duitsland. Dit betekent dat de Duitse en Nederlandse projectpartners een stevige impuls kunnen geven aan het optimaliseren van de waardeketen van groen gas en het versnellen van de introductie van groen gas door grensoverschrijdende samenwerking, innovatie en kennisdeling. Het kijken naar zowel de productie, distributie als het gebruik van groen gas heeft tot gevolg het drukken van de kosten en het verbeteren van de concurrentiepositie.

Binnen het project werken de komende drie jaar 63 partners uit bedrijfsleven (MKB), onderzoeksinstituten en overheden samen. Zij werken samen in 18 deelprojecten om knelpunten in de waardeketen van groen gas op te lossen. Denk aan centrale opwerking van biogas naar groen gas, wet en regelgeving, infrastructurele kansen en knelpunten, innovatie in de toepassingsmogelijkheden van groen gas als transportbrandstof, industriële grondstoffen of als normaal aardgas.

De samenwerkende partners bevinden zich alle in het grensgebied van de vijf Noord Nederlandse provincies en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nord Rhein Westfalen. Binnen deze grensregio zijn de juiste omvang, het arbeidspotentieel, de kennisbasis en een goede mix van kleine tot grote ondernemingen op energiegebied aanwezig om tot nieuwe oplossingen te komen. Duitsland heeft een voorsprong op het gebied van productie en beschikt over veel van de in te zetten technologieën. Nederland heeft veel kennis op het gebied van gas en gasdistributie.

Het project (totale omvang € 10 miljoen) wordt in het kader van het INTERREG IV A progamma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van EL&I, de Provincies Drenthe, Groningen, Fryslan, Overijssel, Gelderland, het Land Niedersachsen en het Land Nordrhein Westfalen. Ook de projectpartners dragen financieel bij aan het realiseren van het project.

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zijn gezamenlijk Leadpartner. Het projectbureau Groen Gas draagt zorg voor het programmamanagement, daarbij ondersteund door het programmamanagement INTERREG van de EDR.