Bioenergiecentrale bij Twence geopend.

Door het planten van een walnotenboom heeft Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken op 16 februari de nieuwe Biomassa Electriciteits Centrale (BEC) geopend. De walnotenboom staat symbool voor duurzaamheid. In haar toespraak wees de bewindsvrouw erop dat de BEC een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet voor 2020.

De BEC verwerkt 140.000 ton biomassa, voornamelijk sloop- en ander afvalhout en houtige delen die overblijven bij de compostering. de centrale produceert per jaar voldoende electriciteit om de huishoudens in een stad als Hengelo te voorzaien van groene stroom. Daarnaast bereikt de centrale een besparing op aardgas van 38,4 miljoen kubieke meter per jaar. de bereikte CO2 doelstelling bedraagt 69.000 ton per jaar.

Voor meer informatie: www.twence.nl