Privacystatement

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons steldt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Op deze pagina laten we laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u
onze website gebruikt en/of als u gebruik maakt van de diensten van Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland en
waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland respecteert de privacy van alle betrokkenen en zorgt ervoor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting Bio-energiecluster Oost
Nederland handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door diensten van
Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland te gebruiken, dan wel door de website van Stichting Bio-energiecluster
Oost Nederland te bezoeken, verklaart u akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in
deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland
respecteert de privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal
noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en streeft naar minimale gegevensverwerking. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland en/of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland gegevens vast in haar digitale
databases:
– Office 365
– Mailchimp

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
– Bedrijfsnaam
– (Voor)naam contactpersoon
– Geslacht contactpersoon
– Functie contactpersoon
– Titel contactpersoon
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Bankrekeningnummer
– KVK-nummer
– URL
– Bedrijfstak(ken)
– Externe referentie voor facturatie

Wij leggen gegevens vast voor de volgende doeleinden:
– Vraag en aanbod samen te brengen
– De elektronische versie van de nieuwsbrief te sturen
– Betrokkenen op de hoogte te houden van interessante bijeenkomsten en diensten van Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland
– Facturatie van onze diensten
– Betalingen te verwerken

Derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van
persoonsgegevens, maakt Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland afspraken over de eisen waar
gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om
taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen
wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw
vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies
Wij verzamelen gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen
afstemmen. De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Bio-energiecluster Oost
Nederland of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-
activiteit en internetgebruik.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen
en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuze voor persoonsgegevens
Wij bieden alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die op dit moment aan ons is verstrekt en in onze databases aanwezig is.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie
onderstaande contactgegevens. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen
om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat
sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in
uw browser.

Vragen en Feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring,
kunt u contact met ons opnemen:
Stichting Bio-energiecluster Oost Nederland
Josink Esweg 34, 7545 PN Enschede7500 AM Enschede
coordinator@stichtingbeon.nl