Jemy Pauwels, sectormanager EMT bij PPM Oost, timmert behoorlijk aan de weg. Hij is blij dat bij Bio-energie de Vallei nu hard wordt gebouwd. Dit project kwam in het voorjaar rond met de financiering. Hij wil nu verder: ‘’Onze investeringsbereidheid is groot, wij zijn bereid extra risico te lopen en een eerste stap te zetten richting een totaal financieringsplan. Wij verwachten daarvoor van ondernemers veel enthousiasme, overtuiging en vooral haalbare en realistische businessplannen”.

PPM Oost beheert meerdere fondsen en acteert op het gebied van kennisintensieve investeringen. Hierbij speelt de vroege fase – of het kleinschalige karakter van de onderneming een belangrijke rol. De fondsen die PPM Oost ter beschikking heeft om te investeren in energie- en milieutechnologie zijn het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland (IIG) en Gelderland voor Innovatie (GvI).

Het IIG fonds maakt onderscheid in investeringen in bestaande technologie voor duurzame energievoorziening (IIG Infrastructuur) en in innovaties (IIG Innovatie). Bij de eerste gaat het om het op korte termijn financierbaar maken van duurzame energieprojecten die door de markt als te risicovol worden beschouwd. Bij de tweede gaat het over innovaties die op langere termijn toegepast kunnen worden in energieprojecten waarbij het risico hoofdzakelijk in de techniek en vercommercialisering zit.

Het GvI fonds is bedoeld ter stimulering van innovatieve ideeën met economische potentie die nog een laatste stap moeten zetten voordat marktintroductie mogelijk is. Bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie (laten) uitvoeren of een prototype produceren.

Overzicht belangrijkste fondsvoorwaarden

GvI

 • Het betreft een eigen innovatie van een MKB bedrijf uit Gelderland.
 • Aannemelijk dat na 2 jaar opbrengsten worden gegenereerd.
 • Maximaal € 75.000 achtergestelde lening en minimaal gelijke inbreng door ondernemer of derde partij.
 • Eerste 2 jaar aflossingsvrij, daarna aflossing binnen 12 kwartalen.

Voorbeeld investering

Duurzame energieopwekking uit stromend water. 

IIG infrastructuur

 • Investering in bewezen duurzame energietechnologie.
 • Op korte termijn wordt bijgedragen aan transitie naar duurzame energie.
 • Naast investering vanuit het IIG fonds zijn er ook andere financiers.
 • Financiering in de vorm van achtergestelde lening tussen de € 500k en €1.500k.

 Voorbeeld investering

 Duurzame energie van, voor en door inwoners van gemeente Lochem.

 IIG innovatie

 • Betreft een MKB bedrijf in de ‘early-stage’ en actief in de EMT-sector.
 • Investering t.b.v. innovatie ontwikkeling en commercialisatie.
 • Betreft een open innovatie of innovatie i.s.m. regionale partij.
 • Naast IIG is er tenminste één onafhankelijke private partij die eenzelfde bedrag tegen gelijke condities investeert.
 • Financiering wordt verstrekt via participaties of in combinatie met een achtergestelde lening.
 • Financiering ligt tussen de € 50k en €2.500k  

Voorbeeld investering

Efficiënt koelen op basis van restwarmte.

Voor meer informatie over PPM Oost zie http://www.ppmoost.nl/page/sector-energie