Begin 2010 berichtten wij u al dat Twence een GFT-vergister gaat bouwen. Donderdag 15 september werd de GFT-vergister officieel in gebruik genomen. Het artikel dat hierover in de TC Tubantia verscheen is hieronder te lezen.

De afvalverwerker Twence heeft gistermiddag officieel de nieuwe biovergistingsinstallatie in gebruik genomen. GFT-afval wordt voortaan omgezet in biogas.

Het is een van de schone energiebronnen van de toekosmt. En dus was het de jonge generatie die gistermiddag de nieuwe biovergister van Twence in gebruik nam. Leerlingen van het Technasium Overijssel en de Bornse wethouder Herman Mulder verrichten op de Boeldershoek samen de openingshandeling. Dat gebeurde in aanwezighed van bestuurders uit Zwolle en de Twentse gemeenten.

De nieuwe vergistingsinstallatie kan op termijn stroom voor 3.500 huishoudens leveren en warmte voor ruim duizend woningen in Enschede.

Eind dit jaar moet de vergister, die tien miljoen euro heeft gekost, op het maximale vermogen draaien. Er kan dan vijftigduizend ton gft-afval per jaar worden vergist.

Dat levert 6,8 miljoen kubieke meter biogas op, waardoor 4,3 miljoen kubieke meter aardgas minder hoeft te worden verbruikt. Daardoor wordt ook de uitstoot van CO2 fors verminderd.

De nieuwe biovergistingsinstallatie past in het streven van Twence om afvalverwerking en hergebruik en opwekking van duurzame energie zoveel mogelijk hand in hand te laten gaan.

Tot nu toe werd van het organische afval compost gemaakt. Maar de voorraden daarvan zijn in Nederland zo groot, dat dit steeds minder oplevert. Uit de gasinstallatie komt overigens ook nog een hoeveelheid kwalitatief goed compost.

Biovergisting staat in toenemende mate in de belangstelling. De boerenorganisatie LTO wil samen met Twence ook de vergisting van mest mogelijk maken. Boeren zouden hun mestoverschot via eigen biogasinstallaties moeten kunnen wegwerken. Vervolgens zou Twence het afval uit de vergisters, dat ongeschikt is om uit te rijden op het land, kunnen verwerken tot bijvoorbeeld kunstmest.

In Duitsland wordt het gebruik van biovergisters door boeren flink gestimuleerd, zoals daar ook andere alternatieve energiebronnen vaak financieel gesteund worden. Overigens is er in het Nederlandse grensgebied nogal kritiek op het feit dat Duitse biovergisters ook gewassen als maïs opkopen voor gebruik in de vergisters.

Bron: TC Tubantia, vrijdag 16 september 2011