Geen energietransitie zonder de inzet van biomassa. Dit staat in de beleidsnotitie die afgelopen maand door de Gelderse Staten is vastgesteld. Duurzame import wordt gezien als noodzaak, niet als probleem. De provincie respecteert de meningsverschillen die bestaan op dit gebied, maar kiest in haar notitie duidelijk haar eigen koers. Binnen GEA was voortdurende discussie over de rol van biomassa in de transitie. Deze lijkt nu beslecht. Ambitie is om 2-5 PJ meer bio-energie per jaar te gaan produceren. Bio-energie wordt als belangrijke wegbereider gezien voor de biobased-economy.

De provincie reserveert voor de uitvoering alvast 2 miljoen euro voor duurzame energieopwekking en 7 miljoen voor energiebesparing. PPM Oost smacht om geld voor haar portfolio uit te breiden, dit meldde projectleider Freek Welling al in januari. Zijn fonds krijgt nu alvast 15 miljoen euro. Een groot deel van de beschikbare 80 miljoen euro houdt de provincie nog in de zak. De mensen van het Gelders Energie Akkoord worden aangemoedigd om met meer concrete plannen te komen.