Op 27 juni is tijdens de feestelijke start van de uitvoerng van het programma Nieuwe Energie Overijssel het Platform Lokale Energie Initatieven opgericht. Het platform versterkt de samenwerking tussen lokale energie-initatieven en draagt daarmee bij aan de realisatiekracht en successen van afzonderlijke initatieven. Annemieke Traag, gedeputeerde Energie, Milieu en Europa, benadrukte deze avond in Almelo met een toelichting het belang van de lokale energie initiatieven in het programma Nieuw Energie Overijssel (2017-2023). Provincie overijssel heeft samen met kernpartners de doelstelling 20% nieuwe energie in 2023 vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel.

Overijssel kent inmiddels negentig lokale energie-initiatieven. De initiatieven bestaan veelal uit vrijwilligers die met enthousiasme op lokaal niveau projecten ontwikkelen die bijdragen aan de energietransistie en de samenelving. waar de één zich richt op een zonneproject met de buurt, is de ander bezig met de realisatie van windmolen, een lokaal warmtenetwerk of aan het pionieren met opslag. deze initatieven vergroten het lokaal draagvlak voor energieopwekking in de omgeving en stimuleren participatie van omwonenden. Het Platform beoogd het delen van kennis en ervaringen om initiatieven verder te helpen.