De sector maakt zich zorgen over de plannen om een vergunningplicht in te voeren voor kleine bio-energiecentrales. Zelfs al vanaf 100 kW. Tot nu toe waren stookinstallaties hiervan vrijgesteld tot 15 MW. BEON ziet deze eis als onnodig. Dit geeft enkel regeldruk voor omgevingsdiensten en initiatiefnemers. De emissies zijn immers al geregeld in het Activiteitenbesluit en inspraak is al geregeld in de nieuwe omgevingswet. Bovendien moet ook vaak al een natuur- en omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ook zijn er zorgen over de nieuwe emissie-eisen. Deze wil de staatssecretaris strenger maken, ook voor bestaande installaties. Dit laatste gaat BEON te ver.

Lees hier de brief van BEON aangaande de regels over bio-energie installaties