Op 29 oktober organiseerde BEON het webinar ‘Biomassa: veelzijdig inzetten voor een beter klimaat’, dat werd bijgewoond door een gemêleerd gezelschap van ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Deze webinar was ter vervanging van de jaarlijkse Nieuwe Energiedag Oost Nederland, die door de covid-maatregelen dit jaar helaas niet door kon gaan.

Op 16 oktober j.l. heeft het kabinet een standpunt uitgebracht over de inzet van biomassa. Ze volgt daarbij het SER-advies waarbij biomassa, of biogrondstoffen, zoals de SER het noemt, vooral wil inzetten voor hoogwaardige toepassingen. Welke kansen biedt dit voor ondernemers in Overijssel. Wat betekent dit voor de procesindustrie en de warmteplannen?

Nuance

Tijdens het webinar, onder leiding van André van der Zee, ging men hier uitgebreid op in. Gedeputeerde Tijs de Bree benadrukte vooral de verschillende kanten van het rapport: “Het SER-advies is genuanceerd en goed voor de circulaire economie én energiesector. Daar ben ik blij mee. In de pers is het gepolariseerd. We moeten zorgen dat het resultaat in balans blijft.” BEON-voorzitter René Venendaal gaf hierbij aan dat de biomassa-situatie complex is. “Het is onze taak om dingen goed uit te leggen. In Overijssel kan nog veel meer gebruik worden gemaakt van restwarmte van de industrie. Daarnaast van biogas. Dit moet zo snel mogelijk worden opgewerkt naar groen gas.”. Hij sloot daarmee aan bij de visie van Tijs de Bree. Die benadrukte de bijzondere eigenschappen van de provincie.  “Overijssel heeft een prachtige natuur en kent een uitgebreide agrarische sector. Daarom moeten we gebruik maken van het bestaande gasnet en inzetten op duurzaam gas. Daarmee kun je oude wijken verwarmen. Vergisting kan je combineren met mestverwerking en duurzame landbouw.”

Olaf Van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie(NVDE), gaf aan dat er al veel is gebeurd, maar dat we er inderdaad nog lang niet zijn. Dat is ook steeds de jaarlijkse conclusie van PBL. Het wordt ook steeds lastiger. “Hoe meer opties je uit het bootje gooit, hoe groter het gat. We moeten bereid zijn om er meer geld tegenaan te gooien. Het Klimaatakkoord is te veel gericht op lage kosten.” Ook ontmoet hij veel negatieve meningen over oplossingen die subsidie nodig hebben. “Door de subsidie is het debat driedubbel zo zwaar. Ontvangers worden geacht maatschappelijke idealisten te zijn. Transitie is ontzettend moeilijk. Een nieuw systeem dat een acht waard is, had een tien moeten zijn. Dan wordt toch maar besloten om bij het oude te blijven, dat slechts een twee waard is. Zo kunnen we niet doorgaan.”

George Wurpel, partner bij MSG-Sustainable Strategies, gaf in zijn presentatie een mooie analyse over de grote verscheidenheid aan meningen in het maatschappelijk debat over biomassa. Wurpel heeft een belangrijke bijdrage gespeeld in de totstandkoming van het PBL-rapport over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa. Dit rapport verscheen afgelopen voorjaar en vormde de basis van het SER-advies. “Biomassa is net als een tekening van Escher. Je kunt er steeds uit verschillende hoeken tegenaan kijken”, aldus Wurpel. Zijn stakeholderanalyse biedt bruikbare handvatten voor bestuurders en initiatiefnemers hoe om te gaan met verschillende meningen bij biomassa-projecten.

Tussen de gesprekken en presentaties konden de deelnemers interactief meepraten en vragen stellen via de chat. Aan de hand van stellingen konden panelleden hun visie geven op de inzet van biomassa. Zo liet het publiek ook weten dat het SER-advies goed was voor Oost-Nederland, zowel voor het klimaat als voor de circulaire economie. “Een mooie uitkomst”, aldus George Wurpel.

In de discussie liet René Venendaal ook weten af te willen van subsidies voor activiteiten die niet innovatief waren. “Ik wil naar verplichtingen, zoals die ook gelden voor transportbrandstoffen. Dit zou ook moeten gelden voor duurzame energie”. Hij bleef het belang bandrukken op een veelzijdige inzet van biomassa. “Alleen met goed geïntegreerde systemen voor energie en grondstoffen kan geld worden verdiend. We zien dit in de olie- en gasindustrie, maar dat gaat ook voor biogrondstoffen gelden.”

De organisatie kijkt terug op een geslaagd event. Het laat zien dat op ontspannen wijze goed van gedachten gewisseld kan worden over de inzet van biomassa. Interessant thema? Lees dan nog meer achtergrondinformatie.