Het is belangrijk om eerst zelf te kijken wat je eraan kunt verbeteren. Het financieel rendement van mestvergisting is bedroevend laag en moet beter. Een denktank van BEON heeft zich hier afgelopen paar maanden over gebogen en is gekomen met een reeks conclusies en aanbevelingen. Op een aantal punten valt er nog wel wat te verbeteren. Onderhoudskosten kunnen omlaag, de beschik­baarheid van productie eenheden kan omhoog, evenals het rendement. Mest-, stal en vergistings­systemen kunnen slimmer worden geïntegreerd. Maar zelfs als we al het mogelijke gedaan hebben, dan schieten de mest­vergistings­systemen toch te kort. Milieuvoordelen worden nu nog echter zwaar ondergewaardeerd. Dat moet anders. Het samenwerkingsverband gaat nu hard aan de slag met de aanbevelingen. Ook de provincie Overijssel geeft er haar volle support aan. Er moet nog veel gebeuren om mestvergisting er weer bovenop te helpen. Maar het is de moeite waard. Download de conclusies en aanbevelingen.