AgentschapNL heeft een lijst bekend gemaakt van projecten die in het kader van de SDE+ 2011 zijn aangevraagd. Naast verschillende aanvragen voor zon en wind zijn er ook verschillende aanvragen voor biomassa categorieën gedaan. Per categorie is hieronder een samenvatting gegeven.

Hernieuwbaar Gas

  • Allesvergisting : 19 aanvragen voor 17.844 Nm³ per uur
  • Allesvergisting hub : 4 aanvragen voor 1.991 Nm³ per uur
  • RWZI/AWZI en stortgas : 1 aanvraag voor 30 Nm³ per uur
  • Mest co-vergisting : 7 aanvragen voor 2.347 Nm³ per uur
  • RWZI/AWZI en stortgas hub : 2 aanvragen voor 2.150 Nm³ per uur

Hernieuwbare Elektriciteit

  • A VI : 2 aanvragen voor 27 MW
  • Allesvergisting : 6 aanvragen voor 15 MW
  • Mest covergisting : 2 aanvragen voor 1 MW
  • RWZI/AWZI en stortgas : 1 aanvraag voor 0,2 MW
  • Thermische conversie : 5 aanvragen voor 8 MW

In de biomassacategorie is er voor hernieuwbaar gas in totaal voor 24.362 Nm³ per uur aangevraagd. Voor hernieuwbare elektriciteit is een capaciteit van 51,2 MW aangevraagd.

Voor de regio Oost-Nederland (Overijssel en de Achterhoek) bleef het aantal aanvragen steken op 5. Zo vroeg de Biobrandstoffabriek Hardenberg V.O.F. aan in de categorie allesvergisting van groen gas voor 3.000 Nm³ per uur. Ook Biovergisting Zwolle BV vroeg in deze categorie SDE+ aan voor 1.875 Nm³ per uur. Groot Zevert Vergisting BV dient mee voor 625 Nm³ per uur in de categorie mest covergisting voor een installatie in Beltrum. Voor hernieuwbare elektriciteit zijn er uit Oost-Nederland alleen aanvragen voor allesvergisting. Biologische Industriële Reststoffenverwerking BV uit Lichtenvoorde diende een aanvraag in voor 0,630 MW. Biovergisting Zwolle BV diende in voor een iets grotere installatie van 7,2 MW.

pdf Download het volledige overzicht