De provincie Overijssel, partner van Nieuwe Energie Overijssel, stelt voor MKB-ondernemingen met een vestiging in Overijssel subsidie beschikbaar om energie-innovaties van Overijsselse MKB-ondernemers te stimuleren. Ondernemers kunnen deze subsidie van maximaal 5000 euro tot 1 juli 2021 als voucher inzetten om hun idee voor energie-innovatie te onderbouwen en uit te werken.

Wat is een energie-innovatie?

Bij een energie-innovatie gaat het om vernieuwing van producten of productieprocessen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking bedoeld om het aandeel duurzame energie te vergroten of CO2 uitstoot te beperken.
De energie-innovatie moet bijdragen aan:
• de doelstelling en ambities van het Programma Nieuwe Energie;
• één van de thema’s van het Startteam energie-innovatie: bestaande gebouwde omgeving of MKB;
• is realistisch.

Activiteiten in de ideefase

Subsidie is bedoeld voor activiteiten in de ideefase, zoals :

  • Ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot energieprojectplan, bijvoorbeeld voor het maken van een concreet en helder projectplan.
  • Technisch, juridisch of financieel advies, zoals het laten toetsen van het idee door technische experts; het maken van een financiële onderbouwing van het idee (verdienmodel, investeringsbehoefte, kosten en opbrengsten voor de klant); het onderzoeken of samenwerking met een (internationale) partner mogelijk is en hoe deze samenwerking juridisch vorm kan krijgen; patentonderzoek of marktverkenning.

Het Startteam Energie-innovatie van Nieuwe Energie Overijssel beoordeelt de aanvraag.

Aanvragen

U kunt deze subsidie Stimulering Energie-innovaties aanvragen via het subsidieloket van de provincie Overijssel .

Meer informatie over deze regeling

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkster van het MKB Programma, Innovatie & Ondernemen:
Mira Hamraoui
Tel.: 038 499 76 28
E-mail: m.hamraoui@overijssel.nl