De schoollocatie Canisius van Stichting Carmelcollege en sportcentrum de Vlaskoel in Tubbergen worden vanaf januari 2021 verwarmd met biogas van Mts. Elferink in Tubbergen. Het biogas komt in plaats van aardgas. Met dit initiatief wordt een uitstoot van 495 ton CO2 vermeden. 

De Maatschap Elferink is een innovatieve melkveehouderij.  Duurzame initiatieven zoals zonnepanelen op haar staldaken en de ontwikkeling van een emissiearme en diervriendelijke  stalvloer  zijn daar voorbeelden van.
Door de vergisting van dagverse mest met inzet van deze dichte stalvoer wordt niet alleen optimaal biogas geproduceerd, maar wordt ook de emissie van stikstof en methaan uit de mestkelder voorkomen.

Biogas
Biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal. In dit geval is dat mest van de koeien van maatschap Elferink. Met een mestvergister wordt biogas geproduceerd en via een ondergrondse leiding getransporteerd voor de verwarming van sportcentrum de Vlaskoel en de Tubbergse schoollocatie Canisius. Deze gebouwen gebruiken dan nagenoeg geen aardgas meer. Cogas zorgt voor het transport van het biogas.

“Vanaf 2050 moeten alle gebouwen in Nederland van het aardgas af zijn. Daarom zoeken we naar alternatieve bronnen voor het verwarmen van onze gebouwen en ons tapwater”, zegt wethouder Ursula Bekhuis. “Biogas is een van die hernieuwbare bronnen. In Twente biedt biogas een enorme kans voor de energietransitie. Het is schoon en duurzaam. Door de vergisting van dagverse mest wordt niet alleen biogas geproduceerd, maar wordt ook de uitstoot van stikstof (stikstofoxiden en ammoniak) en methaan in de lucht tot het minimum beperkt. Biogas is voor de energietransitie nagenoeg de enige bron die als aardgasvervanger ingezet kan worden voor hoge temperatuur verwarming. Doordat er nu nog slechts 5% van deze duurzame vorm van biomassa wordt benut voor de productie van biogas is de gemeente Tubbergen erg ingenomen met dit initiatief. Het draagt direct bij aan de doelstelling die wij met zijn allen hebben in de reductie van de CO2-uitstoot. Het is mooi te zien dat de energietransitie in Tubbergen kan leiden tot een samenwerking tussen een school, een zwembad, een agrariër en een netbeheerder”.

“Cogas zet in op het versnellen van de energietransitie, door samen met anderen te werken aan betaalbare en veilige alternatieven voor aardgas. Dat doen we onder andere door gemeenten, agrariërs, en andere betrokkenen te ondersteunen om hiermee aan de slag te gaan”, vertelt Johan Koeman, projectmanager Duurzaam van Cogas. “In dit project heeft Cogas het initiatief op verschillende manieren ondersteund in de voorbereiding. Dit heeft geleid tot een samenwerking waarbij Cogas ook haar verantwoordelijkheid als netbeheerder pakt. Cogas staat in voor de kwaliteit en veiligheid bij de aanleg van de leiding en voor het beheer en onderhoud van de biogasleidingen na ingebruikname.”

Alternatief voor aardgas
Biogas speelt naast andere hernieuwbare warmtebronnen een belangrijke rol als alternatief voor aardgas in veel Tubbergse wijken. Daarnaast wil de gemeente haar eigen maatschappelijke gebouwen graag verduurzamen.

De gemeente Tubbergen is eigenaar van sportcentrum de Vlaskoel en neemt hier de kosten voor de aanpassingen voor haar rekening. Schoollocatie Canisius krijgt een subsidie om deze kosten op te vangen. Wethouder Ursula Bekhuis: “Dit is een ontwikkeling die helemaal past binnen onze plannen voor duurzaamheid. Wij zijn een gemeente met nog veel potentie in de productie van biogas, laten we hopen dat er nog veel van dit soort initiatieven volgen.”

Bron: gemeente Tubbergen