Het BEON-cluster voert haar activiteiten vanaf 15 november verder uit onder de naam Samenwerkingsverband voor Biogrondstoffen en duurzame Energie Oost-Nederland. Met deze naam wil ze haar inzet benadrukken op de veelzijdige inzet van biogrondstoffen voor een beter klimaat. Ook bedrukt ze haar inzet voor duurzame energie in Oost-Nederland. De werknaam ‘BEON’ kan met deze naamswijziging ongewijzigd blijven.

Duurzame toekomst

BEON is medeondertekenaar van het Klimaatakkoord. Ze heeft daarmee willen aangeven de doelstellingen van Parijs te willen helpen realiseren in Oost-Nederland. De naamsverandering is mede geïnspireerd door het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de duurzame inzet van biogrondstoffen. Het kabinet heeft onlangs dit advies overgenomen.

Binnen het samenwerkingsverband streven deelnemers samen naar een verantwoorde en veelzijdige inzet van biogrondstoffen en duurzame energie voor een beter klimaat. Vanuit deze missie is het een logische stap om de naam hierop aan te passen.

Sterk netwerk

Het samenwerkingsverband, dat bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen, is sinds 2008 actief in Oost-Nederland. De deelnemers zijn voortdurend op zoek naar de beste combinatie van duurzame bronnen voor de toekomstige energievoorziening en zetten zich samen in voor het bereiken van energie- en klimaatdoelstellingen, zowel op regionaal als provinciaal niveau. Binnen BEON is brede ervaring op het gebied van duurzame energie. Wat betreft biogrondstoffen is het bijzonder dat binnen het samenwerkingsverband de gehele keten aanwezig is: van bron tot toepassing. Dit maakt BEON tot een uniek en sterk netwerk op het gebied van biogrondstoffen en duurzame energie.