In Zwolle is het hoogste punt bereikt van de GFT vergister. Gas uit de vergister zal worden ingevoed op het aardgasleidingennet. Ook zal er de mogelijkheid komen om (groen) gas te tanken.Gedeputeerde Carry Abbenhues van de provincie Overijssel en wethouder Alida Kastelein van de gemeente Zwolle stelden op 7 januari officieel het gastankstation van Salland Olie op bedrijventerrein Hessenpoort in gebruik.