De SDE+ aanvragen zijn goed voor 25 PJ meestoken van biomassa in kolencentrales. Dit is het maximum dat maatschappelijke partijen destijds waren overeengekomen in het Energieakkoord. Daarom is de categorie in de SDE+ regeling niet langer nodig. Dit schrijft Minister Kamp in zijn brief van 4 juli aan de Tweede Kamer. Er is nu meer ruimte voor andere initiatieven van duurzame energie. In een enkel krantenbericht staat dat biomassa meestoken uit de gratie zou zijn: dat is niet het geval. Vooral nu er goede afspraken zijn gemaakt met milieupartijen over de duurzaamheidseisen. Er wordt op dit gebied precies gedaan wat is afgesproken in het Akkoord. Nu de rest nog!