Een aantal landelijke en regionale organisaties hebben een uitvoerige brief geschreven aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De hoofdlijn is ‘Vermindering uitstoot OK, maar bio-energie moet mogelijk blijven’.

Ook BEON heeft de brief onderschreven. Vrees is dat normen zo streng worden dat bio-energieprojecten in feite niet meer rendabel zijn. Ook met de vergunningplicht voor kleine installaties, heeft de sector grote moeite.

Klik Inspraakreactie milieueisen bio-energie voor een kopie van de brief.

Zie ook:
– Explainer over bio-energie in Overijssel
 Staatssecretaris wil vergunning voor kleine bio-energiecentrales