De overheid wil meer duurzame energie voor hetzelfde geld. Daarvoor besteedt ze een deel van het SDE+ budget subsidie voor projecten die gericht zijn op kostprijsverlaging. Op lange termijn moet dit zich gaan uitbetalen voor de economie. Consortia van bedrijven en kennisinstellingen kunnen tot 24 juni 2014 voorstellen indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Utrecht.

Voor groen gas projecten wordt twee maal 7.7 miljoen euro beschikbaar gesteld, en voor bio-energie een vergelijkbaar bedrag. Er zullen twee subsidierondes komen waarbij de beste projecten zullen worden gehonoreerd. Aan groen gas is geen maximum verbonden, aan bio-energie wel: de subsidie is maximaal 1 miljoen euro.

Het gaat vooral om projecten die al dicht bij de markt staan: industrieel onderzoek, experimenteel onderzoek en demo’s. Ze moeten direct gericht zijn op SDE+ activiteiten: onderzoek aan transportbrandstoffen wordt uitgesloten. Systemen moeten goedkoper, efficiënter en flexibeler worden. Dat moet met innovatieprojecten worden aangetoond. Van het bedrijfsleven wordt een minimale input verwacht van 40% in de vorm van cash of manuren. Kosten van industrieel onderzoek worden voor 50% vergoed, die van experimenteel onderzoek 25-40%. Van demoprojecten wordt 50% van de meerkosten vergoed. MKB bedrijven krijgen 10% meer dan andere bedrijven.

Voor bio-energieprojecten voor warmte en elektriciteitsproductie, zijn de thema’s onder meer torrefactie en pyrolyse, bij – en mee stook en inzet van restproducten uit de bio-raffinage. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wil ondernemers helpen bij het maken van goede voorstellen. Ze nodigen initiatiefnemers van harte uit om voorstellen voor te bespreken.