Bron: Opinie in Salland, 1-11-2019

De energietransitie van fossiel naar duurzaam, dat geeft zo veel extra mogelijkheden, zegt Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel Een fantastisch perspectief als het gaat om investeringen, maar ook een enorme kans voor de werkgelegenheid.

De Bree sprak tijdens de Nieuwe Energiedag in het provinciehuis in Zwolle. “Er is geen onderwerp dat zich zo snel heeft ontwikkeld als de energietransitie. Twee jaar geleden deden we nog moeite om partijen bij elkaar aan tafel te krijgen.”

Van verkennen naar doen

“Nu zitten we in de fase van doen. Zonneparken, emissievrij openbaar vervoer, laadpalenstructuur voor elektrisch rijden, de eerste aardgasvrije wijken…

Van verkennen naar doen. De Koekoekspolder is daar een mooi voorbeeld van. Acht jaar geleden moesten we als PvdA nog maar eens zien wat die geothermie op zou leveren. Nu is daar een installatie in gebruik genomen die miljoenen kuub gas vervangt met warmte uit de aarde.”

Beeldvorming

Nu de fase van doen bereikt is, wil De Bree ook aan beeldvorming werken. “Want daar schort het nog wel eens aan. Er is altijd nog een klein clubje mensen dat er niet in gelooft en met verkeerde argumenten de discussie bevuilt. Maar ook daar moeten we goede antwoorden op geven. Neem de thoriumdiscussie, de discussie over een moderne vorm van kernenergie. Daar moet je serieus het gesprek over aan en niet zeggen dat het niks is. Ook al weet je al dat het sowieso niet eerder dan over dertig jaar bruikbaar zou zijn als je nu met voorbereiden begint. Op verzoek van Provinciale Staten gaan we het onderzoeken.”

Ander voorbeeld is de biomassa-kachel in de Koekoekspolder. Daar stoken ze alleen hout uit de directe regio en dan gaat het over kaphout uit bosschages van de bebouwde omgeving. Daar gaat geen Amazonegebied aan verloren. “Dat moeten we uitleggen, daar moeten we nuance in aanbrengen, we moeten bezig met de beeldvorming.”