Het cluster laat een vruchtbare samenwerkingsstructuur zien. Dat blijkt uit een doctoraal-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat onlangs is verricht. Diverse innovatietrajecten zijn uitgevoerd op het gebied van biobrandstoffen met mooie samenwerking en succesvol resultaat. Samenwerking blijkt echter sterk af te hangen van de fase van de innovatie en de bereidheid van partijen om het gezamenlijk belang boven het eigenbelang te stellen.

Biobrandstoffen

Hoe vindt innovatie plaats voor de ontwikkeling van biobrandstoffen? Dat is de centrale onderzoeksvraag in het onderzoek. Is er sprake van open innovatie: van open samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven? Dat is de droom van elke innovatiebeleidsmanager. Dion Hagenauw heeft, in het kader van zijn afstudeeropdracht voor de Faculteit voor Economie en Management aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht hoe innovatie verloopt binnen het Bio-energiecluster Oost-Nederland en de belangrijkste succesfactoren in beeld gebracht. Hij heeft dat gedaan aan de hand van een aantal diepgaande interviews met vooraanstaande BEON-deelnemers.

Aan de hand van de diagrammen uit zijn scriptie, is een samenvatting gemaakt van zijn belangrijkste bevindingen.

Feest van herkenning

De mensen die zijn ondervraagd, zijn positief over de uitvoerige dialogen die ze hebben mogen voeren. Het resultaat is ook een feest van herkenning. Veel factoren voor succes, zijn evident. Positieve voorbeelden uit heden en verleden zijn voldoende aanwezig binnen BEON.

Desgevraagd benadrukt Dion Hagenauw om nog veel actiever kennis te delen om innovaties verder te brengen. Ook extern. Geven en nemen van kennis hoeft niet altijd gelijk op te gaan. Over die schaduw moet je heen springen. Dat is Open Innovatie, aldus de jonge onderzoeker. Het zoet zit dan in de vreugde als dankzij het delen van kennis, een innovatie tot groot succes kan worden gebracht.

De begeleiding van Dion Hagenauw vond mede plaats in het kader van het EFRO GO Duurzaam project dat samenwerking stimuleert tussen partijen in Oost-Nederland op het gebied van de verduurzaming van de warmtevoorziening.