Inspirerende verhalen op workshop snoeihout 28 januari

Frans Postma wist het publiek zeer te boeien. Enthousiast vertelde de ondernemende melkveehouder over het prachtige project in Beesterswaag. Ook de vele angels en voetklemmen die de initiatiefnemers onderweg zijn tegengekomen, bleven niet onvermeld. Een uitermate inspirerend verhaal voor partijen die aan de slag willen met energie uit het landschap.

De vijfentwintig toehoorders van het cluster hoorden eerder een goed verhaal van Jeroen Oorschot van Borgman Beheer. Deze jonge loot aan de cluster stam vertelde welke mogelijkheden er bestaan om bio-brandstof uit het bos te halen. Hij wees ook op de beperkingen en de regels die bestaan om na de oogst een goed bos achter te laten.

Tenslotte liet Twence zien hoe zij haar verantwoordelijkheid naar haar aandeelhouders en naar de regio ernstig neemt. Met de gemeente Wierden en Landschap Overijssel is Twence een project begonnen om meer biobrandstof uit groenonderhoud te halen.

De workshop werd gehouden op woensdag 28 januari en presentaties zijn elders op deze site down te loaden.