Taede Weidenaar heeft er hard aan gewerkt. Zijn promotieopdracht was het modelleren van biogas productie voor groen gas invoeding. Een hot item, vooral toen hij begon met zijn werk. Netwerkbeheerders maakten zich zelf wat zorgen over de enorme toestroom van het groene gas. Enexis, Stedin en Alliander waren daarom bereid om een onderzoek mee te betalen aan de Universiteit Twente. Modelleren is geen sinecure in een gebied met veel variabelen. Taede Wagenaar heeft de gasnetwerken in een aantal regio’s in Nederland in kaart gebracht en daarop zijn model getest. Sommige boeren willen hun eigen vergister, sommige vergisten hun mest in een buurtvergister en weer anderen gaan nog een stap verder en brengen grote hoeveelheden biogas samen in een hub waar het wordt opgewaardeerd tot groen gas en wordt ingevoerd in het net. Het model laat van elke oplossing de voordelen zien voor de samenleving (CO2 besparing) en voor de boeren (financieel). Op 7 mei toonde de jonge doktor het resultaat trots tijdens de BEON lunch bij Cogas in Almelo. De presentatie kan worden gedownload via de BEON website (http://tinyurl.com/BEON-downloads).