Om het grote groen gas potentieel in Overijssel te benutten wil de provincie samen met gemeenten en BEON in een proefproject locaties ontwikkelen voor mestvergisting. Voor initiatiefnemers is het vaak ondoenlijk om dit zelf te doen. 

Trajecten zijn lang en vol risico. Gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie en wethouders van de gemeenten Zwolle en Dalfsen bezochten daarom vergistingsinstallaties in Coevorden en Hardenberg om een indruk te krijgen van hoeveel ruimte een vergister nodig heeft en wat de impact is op de omgeving. Plan is dat overheidspartijen zelf zorgdragen voor het ruimtelijke ordeningstraject . De bouw en exploitatie blijft een zaak voor private ondernemers.

Coevorden stevig aanwezig in de energietransitie

In Coevorden is een grote co-vergistingsinstallatie gebouwd op een industrieel bedrijvenpark grenzend aan Duitsland. De burgemeester van Coevorden, Bert Bouwmeester, is trots op de grote investeringen die rondom zijn stad zijn gepleegd op het gebied van duurzame energie. Met zonnevelden en windparken. De afvalverwerkingsinstallatie en mestvergister dragen hier ook stevig aan bij. Directeur Niek Jacobs gaf aan dat de productie van groen gas nu op ruim 20 miljoen m3 per jaar ligt. Dat was al een stevige investering van zo’n 70 miljoen euro. Hij wil de groengas capaciteit graag gaan verdubbelen, vooral uit industriële organische afvalstromen. Coevorden laat een indruk achter van een nieuw en ruimtelijk stevig aanwezig energielandschap om meters te maken.

Agro-energie Hardenberg: rustig groeiend naar volwaardige groengas productielocatie.

Een meer agrarisch uiterlijk bood de installatie van Agro-energie Hardenberg. Innovatief met zijn pompsysteem, mestopwerkingsinstallatie en hergebruik van CO2. Met oog op duurzame landbouw. Directeur en mede-eigenaar Seine Roelofs heeft een agrarische achtergrond en dat is goed te merken. De installatie is ook te zien een recent filmpje en levert van mest en 25% ander organisch materiaal groengas aan het Cogas-net. Een mooi voorbeeld voor regionale mestvergisting.