Minister Wiebes geeft in zijn kamerbrief van 22 november een heldere en genuanceerde uitleg over de inzet van biomassa voor de opwekking van duurzame energie. De taskforce duurzaamheid van BEON heeft positief gereageerd op de brief. De Minister gaat uitgebreid in op het opiniestuk van een aantal leden van de European Academies Science Advisory Council (EASAC) over het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen.

Het is internationaal breed geaccepteerd dat we nagenoeg alle technologische opties nodig hebben om de klimaatopgave en de transitie naar een circulaire economie te realiseren. De Minister benadrukt dit sterk. Mede op basis hiervan is in het Klimaatakkoord opgenomen dat biomassa een onmisbaar onderdeel is van de transitie richting 2030 en 2050. In de brief gaat de Minister in op de CO2 neutraliteit, het aanbod en de duurzaamheid van biomassa en de emissies.

Voor de gehele brief, zie kamerbrief-over-biomassa