Minister Jetten wil dat mestvergisters sneller een vergunning krijgen. En lokale overheden moeten aan de slag met het ter beschikking stellen van locaties. Anders wordt de doelstelling voor groen gas niet gehaald. Dit gaf hij aan tijdens zijn bezoek op 23 januari aan een themabijeenkomst in Tubbergen.

Hij was verder blij met de inzet van Twente. Woningen worden geïsoleerd en voorzien van hybride warmtepompen. Dat gaf Hanneke de Rijter aan, directeur van de lokale woningstichting. Daar past groen gas uitstekend bij. Gemeenten investeren fors daarin, meldde wethouder Jemy van Essen van de gemeente Losser, samen met het Energiefonds en Cogas. Inzet is vooral voor woningen. En voor bedrijven als Johma natuurlijk…….

BEON-partijen helpen graag bij realisatie en innovatie. Want er moet nog veel gebeuren, benadrukte Frans Feil (BEON) in de paneldiscussie. Dit moet vooral aangepakt worden in combinatie met de verduurzaming van de landbouw. Dat kon Jetten onderschrijven. Ook in gesprek met boze boeren buiten ….

Voor de inzet van de Minister op het gebied van groen gas, zie de recente brief van het Kabinet aan de Tweede Kamer.