De Provinciale Staten van Gelderland willen alleen geld steken in initiatieven die innovatief en tijdelijk zijn en die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de energievoorziening op korte termijn. De biomassa moet uit een cirkel van 100 km komen en de winning mag niet schadelijk zijn voor de bodem. Ook mag alleen biomassa worden ingezet als dit niet voor een hoger doel ingezet kan worden. De Provinciale Staten hebben deze uitspraak neergelegd in een motie die op 24 mei is aangenomen.