Hoogwaardige biobrandstoffen worden steeds belangrijker. Met nieuwe innovatieve brandstoffen wordt het mogelijk om bioenergie in te zetten in bestaande infrastructuur voor de opwekking en distributie van energie. De provincie Overijssel zet, samen met het bedrijfsleven, sterk in op de ontwikkeling van deze brandstoffen. Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu kondigde tijdens de Bioenergiedag Oost Nederland aan dat de provincie een aparte stimulerings regeling gaat opzetten voor gebruikers van innovatieve biobrandstoffen. De regeling geldt voor nieuwe en innovatieve biobrandstoffen, zoals pyrolyse olie, die worden geproduceerd uit regionale reststromen. De verwachting is dat regeling in de tweede helft van 2011 opengesteld wordt.

Rietkerk ziet volop kansen voor deze innovatieve brandstoffen. “Bedrijven en kennisinstellingen in Oost Nederland hebben een sterke positie op het gebied van hoogwaardige biobrandstoffen weten op te bouwen. Daar zijn we in deze provincie sterk in. We leveren als provincie graag onze bijdrage om ook in de toekomst voorop te blijven lopen, “aldus Rietkerk.

In het afgelopen jaar waren er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van vergisting van groente- en fruitafval, de productie van groengas, en van de productie van olie en andere biobrandstoffen uit hout. Verder zijn in Overijssel biogasprojecten in Salland, Twente en in de Kop van Overijssel in ontwikkeling. “Daarbij moeten we ook goed nadenken over de afzet van deze duurzame energie. De kansenkaart bio-energie op onze site geeft al goed aan waar de kansen voor bio-energie het grootst zijn. Ik zie een goede toekomst voor groen gas dat in het aardgasnet wordt ingevoed of biogas dat via een aparte biogasleiding naar een centrale eindverbruiker gaat,”zo gaf Rietkerk aan. “Samen met netbeheerders en betrokken partijen willen we binnenkort bepalen hoe onze infrastructuur eruit moet zien om biogas te transporteren en te benutten.”

 

De Bioenergiedag werd gezamenlijk georganiseerd door het bedrijfsleven en de provincie. Het bedrijfsleven in Oost Nederland heeft zich samen met kennisinstellingen georganiseerd in het Bio-energiecluster Oost-Nederland. Doel van het cluster is het bevorderen van bio-energie in Oost-Nederland en van de ontwikkeling van bio-energietechnologieën.

Dit jaar stonden biobrandstoffen centraal en werd ingegaan op de productie van olie, kool en gas uit organisch materiaal. “De regio blijkt ook een uitstekende voedingsbodem voor nieuwe technologieen, zoals pyrolyse en torrefactie. Bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben elkaar daar uitstekend gevonden”, aldus Frans Feil van het Bioenergiecluster Oost Nederland, als hij de bijeenkomst aan het eind van de dag samenvat.

Clustervoorzitter Nico Schiphorst is zeer tevreden met de Bioenergiedag. “Lokale energievoorziening is erg belangrijk voor een regio. Oost Nederland heeft alles in zich: de biomassa, de energiepartijen en de kennis. Er gebeurt ontzettend veel. Op een dag als vandaag hebben we laten zien wat we kunnen.”