De verplichte mestverwerking geeft een stevige boost voor de productie van duurzame energie. In Dalfsen, Harderberg en Fleringen zijn het laatste jaar vergisters gebouwd of uitgebreid en nieuwe projecten worden gerealiseerd in Zenderen en Goor. Daarmee wordt er goede vordering gemaakt in het halen van 1-2 PJ extra duurzame energie per jaar die met mest is beoogd in de provincie. Ook veel onderzoek vindt plaats naar mestverwerkingstechnieken waarbij nauw wordt samengewerkt met Duitse partijen en andere partijen in Oost-Nederland.

Op 14 juni zijn BEON partijen bijeen geweest om elkaar bijeen om elkaar op de hoogte te stellen van de vorderingen. Gast was Hubert Bloemen die vertelde hoe zijn bedrijf Oude Lenferink de ene na de andere oude vergister aan het overnemen was. Met deze investeringen hoopt het bedrijf de veeteeltsector tegemoet te komen met de verwerking van 1 miljoen m3 mest per jaar. Fleringen en Goor zullen samen goed zijn voor 200.000 m3 mest in Oost-Nederland. Oude Lenferink heeft veel praktische ervaring. In de handel en in de techniek. Dat is hun kracht. Vele mestscheidingssystemen zijn al gekomen en gegaan. Het huidige Mestcom systeem met zeefband en flotatie eenheid, blijkt tot nu toe het best te werken. Twence meldde ook blij dat de SDE+ beschikking binnen was voor Zenderen. Daar wordt een installatie gebouwd voor 250.000 m3 per jaar. In totaal moet zo’n 1.200.000 m3 in Oost-Nederland worden verwerkt.

Voor de presentaties, zie downloads.