Hoeveel hout hebben we nu in Nederland? De stichting Probos heeft net een mooi informatieboekje uitgebracht en meldt dat er nog steeds meer hout bijgroeit dan wordt gekapt: slechts 55% van de geschatte bijgroei. Er staat 60 miljoen m3 hout en dat groeit elk jaar 2.2 miljoen m3 bij. Nederland is geen typisch houtland en productie staat op een laag pitje. Slechts 1.2 miljoen m3 wordt jaarlijks gekapt. In totaal heeft Nederland 360.000 ha bos, bijna 11% van het totale landoppervlak.

Op energiegebied nog wat aardige getallen: van de productie van 500.000 ton verse houtsnippers uit het bos, ging in 2012 de helft naar het buitenland, 1.6 miljoen ton pellets werd geïmporteerd en ongeveer de helft van al het gebruikte hout, werd lokaal voor energie aangewend (580.000 ton) , de rest verliet het land om ergens anders te worden opgestookt (525.000 ton).