Mooie onderzoeksvragen kwamen op 4 juni naar voren in de Lutte. Hier kwamen onderzoek, overheid en ondernemers bijeen om de voortgang te vernemen van het BE2O onderzoeks­programma: Hoe kunnen we een turbine op olie uit hout laten draaien, is het mogelijk om met kleinschalige mobiele eenheden transportbewegingen voor suikerbieten te beperken en hoe zal bio-energieland Overijssel zich gaan ontwikkelen te midden van de landbouw en energie ontwikkelingen? Met een grote groep onderzoekers wordt vanuit verschillende disciplines en vakgroepen gewerkt aan weerbarstige vraagstukken op het gebied van bio-energie.

De provincie heeft 2,5 miljoen euro ter beschikking gesteld aan de instelling om samen met het bedrijfsleven een aantal kansrijke bio-energie routes uit te werken. Vooral onderzoek rondom de turbine liet al aardige en aansprekende resultaten zien. Voor de niet-technische trajecten waren meestal alleen nog de ingrediënten te zien; hoe de avondmaaltijd eruit zal zien, daarvoor moeten we nog wat geduld hebben. De kok van Bloemenbeek wist in ieder geval zeker wat het zijn moest: het buffet liet zich uitstekend smaken. Bekijk de presentaties van het mid-term event op de website van BE2O.