Bijdrage: Jos Keizer uit Hengelo, Tubantia 12-2-2020

Fietsend door de buitengebieden van Twente valt op dat er steeds meer houtwallen zijn verdwenen sinds de grote ruilverkavelingsprojecten vanaf midden jaren zestig vorige eeuw. Wat overblijft op veel plekken zijn grote grasvlaktes als biljartlakens, voor de boeren wel efficiënt maar er zijn nieuwe uitdagingen en inzichten nodig!

Terugpoten van veel houtwallen in de hele regio, kan voor Twente een van de oplossingen zijn van het stikstofprobleem. Daarnaast toonden Belgische wetenschappers aan dat kleine bospercelen veel meer CO2 opnemen dan grote oppervlaktes die zijn volgeplant met bomen. Dus de houtwallen zijn heel geschikt voor opvang en opslag van CO2.

Mits zij een goede compensatie krijgen, willen boeren en landeigenaren misschien best meewerken aan projecten voor het terugpoten van de typisch Twentse houtwallen rond hun graslanden, en akkerbouwlanden. De tijd daarvoor is rijp. De overheid wil ruimhartig initiatieven ondersteunen, en er is de Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans en zijn secondant Wouter Bos.

Het beste is dit op te pakken in Twents regioverband (Twente Board?), in samenwerking met alle Twentse gemeentes, regionale landbouworganisaties en landeigenaren. Zij moeten een regeling uitwerken, aanvragen in Den Haag en Brussel, en die uitvoeren. Dan is er duidelijkheid voor alle boeren en landeigenaren, en krijgt een duurzame toekomst op het platteland kans.

De voordelen zijn duidelijk:

  • De stroken grond die boeren vrijwillig beschikbaar stellen, (door een ruime compensatie bijvoorbeeld voor 10 jaar!) vermindert de stikstofuitstoot van hun bedrijven. Door deze gezamenlijke Twentse inkrimping van de veestapel, zijn de gevolgen per bedrijf gering. Maar voor de hele regio geldt dat bij een massale medewerking een zeer grote stikstofvermindering te bereiken is.
  • Boeren en landeigenaren blijven eigendom van de gepote houtwallen. Het gaat niet om een opkoopregeling.
  • Het neveneffect dat de houtwallen CO2 opvangen en opslaan is niet te onderschatten, het heeft een heel groot effect.
  • Het mooie Twentse coulisselandschap dat zeer versnipperd nog wel bestaat, komt zo in zijn volle glorie terug. Dat trekt door alle aandacht meer toeristen, als een groot project met terugpoten van houtwallen massaal aanslaat. Dit geeft weer een stimulans aan de plattelandseconomie. Het biedt boeren neveninkomsten.
  • Allerlei diersoorten, en planten gaan hiervan profiteren, net als door het weer laten meanderen van beken.
  • Na tien jaar van de eerste aanplant is er weer houtproductie mogelijk, voor de dan wellicht heel efficiënte bioinstallaties zoals de pyrolysefabriek in Hengelo. Houttransporten uit het buitenland zijn dan veel minder of niet meer nodig. Er ontstaat kringloopproductie, net als vroeger.