De gemeente Olst-Wijhe, SallandWonen en Cogas hebben bij zwembad ‘de Welters’ in Wijhe voor de verwarming van het zwembad en een appartementencomplex van SallandWonen een duurzame houtkachel geïnstalleerd. Op woensdag 6 februari is deze houtkachel officieel in gebruik genomen.

Wethouder Cor van den Berg en Ed Penninks, directeur van SallandWonen hebben de kachel aangestoken. Paul de Groot van Cogas heeft  vervolgens uitleg gegeven over de werking van de kachel. De projecten bieden een goede combinatie, aangezien de installatie zomers vooral warmte levert aan het zwembad en in de winter de appartementen verwarmd.

De kachel wordt gestookt met hout en snoeiafval uit Salland. Het wordt aangeleverd door coöperatie Biomassalland. Ook bij het vervoer van de grondstoffen wordt dus aan duurzaamheid gedacht. Het gaat om lokaal verzameld hout.

Cogas Duurzaam investeert in de energie-infrastructuur en exploiteert deze. Cogas zorgt de komende dertig jaar voor de levering van warmte. Door SallandWonen wordt aan Cogas Duurzaam hiervoor een bedrag aan aansluitkosten betaald. Tussen SallandWonen en Cogas is afgesproken dat de toekomstige huurders van de woningen  een tarief betalen dat 10% onder het niet meer dan anders tarief van Energie in Nederland ligt.

Er is door alle partijen veel waardering uitgesproken voor de samenwerking. Het is een mooi voorbeeld hoe verschillende overheden en commerciële partners samen duurzame investeringen realiseren.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidiegelden van  Provincie Overijssel.