De provincies moeten investeringen in mestverwerking en mestvergisting meer stimuleren. Dat schrijft de Strategiegroep Mest samen met BEON en het biobased cluster BIC-ON. De agrarische sector is belangrijk en de mest in Oost-Nederland moet zoveel mogelijk in Overijssel en Gelderland verwerkt worden en ingezet worden voor energie-opwekking. De Strategiegroep wil hierin het initiatief nemen en initiatieven gaan ranken voor de boeren. Zij is gevormd door LTO Noord, Friesland Campina, For Farmers en de Rabobank. Boeren moeten zo een betere keuze kunnen maken.

De brief is het resultaat van een bijeenkomst op 25 november 2014. De tekst van de brief is hier te lezen.