Hiermee denken partijen vooral een boost te kunnen geven aan mestvergisting in Oost-Nederland. Groengas speelt een cruciale rol in de energietransitie en mestverwaarding is essentieel voor de verduurzaming van de landbouw.

Met deze sector voelt de Rabobank zich vanuit de historie sterk verbonden. De Rabobank ziet het als haar missie om de landbouw een goed langetermijnperspectief te bieden (zie Agrofoodvisie). Als coöperatieve en maatschappelijk betrokken bank werkt de bank samen met brancheorganisaties, ketenpartijen en overheid om samen met haar klanten de beoogde systeemveranderingen te realiseren. Nu dan ook als lid van BEON, het samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen voor Biogrondstoffen en duurzame Energie in Oost-Nederland.

De Rabobank heeft veel ervaring met de financiering van biogasprojecten. Met BEON werkte de Bank al eerder samen om betere SDE++ tarieven te bepleiten voor mestvergisting. De bank is sterk vertegenwoordigd in Oost-Nederland. Plannen zijn nu om samen met BEON-deelnemers bijeenkomsten te organiseren voor de agrarische sector. BEON streeft naar 250 miljoen m3 groengas in Oost-Nederland, waarvan ten minste 100 miljoen m3 in Overijssel (zie position paper). Met mestvergisting en nutriëntenterugwinning kunnen methaan- en stikstofemissies sterk worden teruggebracht.

Naast mestvergisting zien partijen ook andere belangrijke gebieden van samenwerking op het brede speelveld van biogrondstoffen en duurzame energie.

Achtergrond

Rabobank Agrofood Visie Kring Twente-Achterhoek – presentatie deelnemersvergadering BEON