Samenwerkingsverband
voor Biogrondstoffen
en duurzame Energie
Oost-Nederland

Samenwerken op energie en biogrondstoffen

BEON is een samenwerkingsverband van 25 bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van biogrondstoffen en duurzame energie in Oost-Nederland. Bedrijven werken samen bij nieuwe installaties en technologieën. BEON is ondertekenaar van het Klimaatakkoord, lid van de adviescommissie RES-West-Overijssel en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.

 

Hoogwaardige en brede inzet biogrondstoffen

Biogrondstoffen zijn belangrijk voor breed spectrum aan producten, van chemicaliën en materialen tot transportbrandstoffen en duurzame brandstof voor processtoom en warmtenetten. Een veelzijdige inzet is belangrijk voor een beter klimaat.

 

 

 

Nieuwe Energie- en Biogrondstoffendag

BEON organiseert jaarlijks in het provinciehuis de Nieuwe Energie en Biogrondstoffendag Oost-Nederland. Op deze dag komen deelnemers, en relaties bijeen om mijlpalen te vieren die in het jaar zijn bereikt . In 2024 staat het event gepland op 5 november met als thema: Biogrondstoffen voor Groengas en Biobased Materialen.

Verslag 2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

Vergisting

Met ruim 20 miljoen ton mest in Oost-Nederland biedt de productie van biogas goede mogelijkheden voor de vervanging van aardgas. Ook voor transport. BEON partijen trekken samen op voor het verbeteren van de productieketen, ook voor de terugwinning van waardevolle nutriënten.

 

Kennisplatform Mestvergisting

Verduurzaming warmtevoorziening

Nederland wil van het aardgas af. De productie in Groningen wordt gestopt. BEON werkt samen met het bouwinnovatiecluster Pioneering in het programma GO-Duurzaam om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in Oost Nederland te verduurzamen. Ze worden hierbij ondersteund door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

verslag jaarbijeenkomst 2021

Duurzaamheids vraagstukken

Biomassa kan vaak voor meerdere toepassingen worden aangewend. Energie is daar slechts een van. Om binnen het cluster de juiste afwegingen te maken, heeft ze een taskforce duurzaamheid ingesteld. Deze taskforce adviseert de deelnemers op belangrijke duurzaamheidsvraagstukken. Ook beantwoordt ze vragen vanuit de samenleving.

Nieuwsberichten

Belangrijke bijdrage biomassa in NL-energievoorziening

De hoeveelheid houtige biomassa voor energiedoeleinden in 2023 bedroeg 3,1 miljoen ton. Dat blijkt uit het recente jaarbericht van PBE. Het gebruik is hiermee met ca. 1,0 miljoen ton (24%) afgenomen ten opzichte van 2022. De belangrijkste reden voor deze afname is een...

Lees meer

Veelgestelde vragen

 

Nieuws

 

Eventkalender

 

Nieuwsflits

 

Deelnemer worden

 

Stel je vraag