Landelijke en regionale vergistingspartijen zijn bijeen geweest om hun zorgen te delen over de lage SDE+ concept vergoedingen. Belangrijkste observatie is dat berekeningen niet aansluiten bij de praktijk en geen reële weergave geven van de werkelijkheid. Op basis van de conceptprijzen zijn geen rendabele business cases mogelijk. Dit zal resulteren in weinig tot geen aanvragen voor uitbreiding of nieuwe capaciteit. De trend van de afgelopen twee jaar wordt daarmee voortgezet. Dit schrijven de vergistingspartijen die BEON op 4 juni had samengebracht in Utrecht: de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), de stichting Groen Gas Nederland, de Biogas Branche Organisatie (BBO), de Rabobank, de Stichting Biomassa en het Bio-energiecluster Oost-Nederland. Ook LTO Nederland en de Vereniging van Groen Gas Producenten (VGGP) hebben inmiddels aangegeven zich aan te sluiten bij de reactie.

Ondanks herhaalde waarschuwingen is niet voorzien in een verlengde levensduur regeling. Vanaf komend jaar zullen getroffen biogasinstallaties stoppen met hun bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om bijna 10% van de huidige capaciteit per jaar. De partijen voorzien dan ook een ernstige daling van de biogasproductie in Nederland!

BEON heeft de gezamenlijke actie ondernomen omdat de terugval buitengewoon zorgelijk is. Biogasproductie speelt een belangrijke rol in de vervanging van aardgas en vormt een essentiële factor in de Regionale Energiestrategieën en verduurzaming van de warmtevoorziening van woningen en bedrijven. Partijen zijn ervan overtuigd dat met de inzet van biogas deze plannen tegen lage maatschappelijke kosten kunnen worden gerealiseerd. Ook levert vergisting van mest een belangrijke bijdrage aan terugdringing van de emissies van broeikasgassen en de verduurzaming van de landbouwsector.

Klik hier voor de gezamenlijke reactie en de bijlagen.