Emissies aan stikstof en methaan kunnen stevig worden teruggedrongen in de melkveehouderij. Dit was eerder dit jaar al het thema van een BEON-workshop dit jaar. BEON-deelnemer HoSt laat zien met een monomestvergister in Brabant. Zo’n 40.000 ton rundveemest wordt direct van de stal in een vergister gevoerd waar biogas wordt gevormd waaruit 1 miljoen m3 groen gas per jaar kan worden gehaald. Methaanuitstoot wordt vermeden en ammoniak uitstoot worden laag gehouden. In het proces wordt bovendien stikstof gestript. Het ammoniumsulfaat dat hierbij ontstaat, kan worden ingezet als kunstmestvervanger.

Zie voor BEON-workshop 2020 vergisting en stikstofproblematiek