Op 1 februari kwamen energiepartijen enthousiast bijeen in Nijmegen om van gedachten over het Gelderse energie- en klimaat akkoord. Wat moeten gemeenten doen om de doelstellingen te halen? Dat was het thema aan elke tafel. Gemeenteambtenaren, raadsleden en bestuurders waren aanwezig om van de goede adviezen kennis te nemen. Aan de Biomassatafel kwam een vijftal wijze raden naar boven: (a) het maken van warmteplannen (b) het nagaan wat er met eigen gemeentelijke biomassa gebeurd (c) het stimuleren van biobased producten, (d) meer ruimte voor groen en (e) het zorgen voor een goede informatie, vooral gezien de voortdurende discussie over biomassa.

Aan de biomassatafel zelf werd informatie verstrekt over de bos en hout met fraaie plaatjes, over vergisting met mooie filmpjes en werd aandacht gegeven aan het compromis dat afgelopen jaar is bereikt over de tweesporen aanpak met betrekking tot de duurzaamheid van biomassa.