BEON partijen denken stikstofemissies stevig te kunnen terugdringen. Ook op boerderijschaal. Zo verwacht CCS bijna de helft van de stikstofemissie te kunnen reduceren bij boerderijen. Zij heeft daarvoor een kleine stikstofstripper ontwikkeld die toegepast kan worden op boerderijschaal in combinatie met een emissiearme stal, mestscheiding en zo mogelijk vergisting. Resultaat hiervan is een schone dunne fractie, een dikke fractie en een ammoniumverbinding die kunstmest kan vervangen. En mogelijk biogas als het even kan. Voor meer info over dit thema, klik hier.

Naast CCS zijn ook andere BEON partijen druk in de weer met de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van stikstofverwijdering. Meestal zijn dit ontwikkelingen voor vergisters op regionale schaal.